Ayers Rock - Uluru

huile, 1996, 61 x 38

Ayers Rock - Uluru

  Retour